RÖR INTE GRUNDLAGEN

FRIHETSMARSCHEN 3.0 - FÖR ETT FRITT SVERIGE DÄR GRUNDLAGEN FÖLJS

Vaccinpassen slopades. Och folket segrade. Men kampen för frihet är långt ifrån över. Många har valt att slappna av sedan passen togs bort. Men redan nu finns det planer på att ändra i grundlagen, på så sätt att det kommer att gå obemärkt förbi. Om de får igenom denna grundlagsändring, kan vår mötes- och yttrandefrihet vara ett minne blott.
Vi behöver därför resa oss NU för att visa på styrkan hos folket, och att vi inte kommer acceptera inskränkningar på våra grundlagsstiftande rättigheter.
Visa att även du kommer att delta i denna avgörande stund i svensk historia – för att skydda våra rättigheter och bevara den grundlag som vart orsaken till att vi haft färre inskränkningar på vår frihet i Sverige.

19 MARS 2022

STOCKOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

STOCKOLM – GÖTEBORG – MALMÖ
Medborgarplatsen – Gustav Adolfs Torg – Stortorget kl 14:00

Antal anmälda till
sammankomsten i
STOCKHOLM

1926

Antal anmälda till
sammankomsten i
GÖTEBORG

284

Antal anmälda till
sammankomsten i
MALMÖ

197